WK Bestuursjaar 2016-2017

Bestuuursfunctie Naam Studierichting en specialisatie
Voorzitter Arnaud Botquin Master of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
Vice-Voorzitter Benoît Dossoine Bachelor of Science in de Fysica en Sterrenkunde
Doopmeester Héloïse Hugé Master of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
Doopmeester Jeremy De Plecker Master of Science in de Chemie
Penningmeester Joyce Blanckaert Bachelor of Science in de Biologie
Penningmeester Joyce Blanckaert Bachelor of Science in de Biologie
Penningmeester Nicolas Dubois Master of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
Vice-Doopmeester Veerke De Kock Bachelor of Science in de Biologie
Vice-Penningmeester Nele Baekeland Bachelor of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
Vice-Penningmeester Joyce Blanckaert Bachelor of Science in de Biologie
Secretaris Anke Deconinck Bachelor of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
Lokaalverantwoordelijke Joeri Lenaerts Bachelor of Science in de Fysica en Sterrenkunde
Lokaalverantwoordelijke Killian Chrispeels Bachelor of Science in de Biologie
Sport Maarten Hubrechts Master of Science in Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen
Sport Arsham Makaryan Bachelor of Science in de Fysica en Sterrenkunde
Cultuur Ewout Claeys Bachelor of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
Cultuur Janne Swinnen Bachelor of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
Cursusdienst Nicolas Dubois Master of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
OSD-medewerker Pauline Martens Bachelor of Science in de Fysica en Sterrenkunde
WK Weekend Maarten Hubrechts Master of Science in Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen
WK Weekend Benoît Dossoine Bachelor of Science in de Fysica en Sterrenkunde
WK Skireis Sammy Leurs Lerarenopleiding
WK Skireis Marin Vandamme Master of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
Wetenschapsquiz Anke Deconinck Bachelor of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
WK Barbecue Arnaud Botquin Master of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
Nacht van de Wetenschappen Louise Vaes Bachelor of Science in de Wiskunde
Job day Milan Malfait Master of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen: Cel- en Genbiotechnologie
Job day Olivia Claes Master of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen: Chemie en Bioprocestechnologie (afstudeerrichting voedingsbiotechnologie)
Job day Carole Keirouz Bachelor of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
Job day Quentin De Clerck Doctoraatstudent in Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur
IT Infrastructuur Wim Vanparijs Bachelor of Science in de Computerwetenschappen
IT Infrastructuur Thibault Hendrieckx Bachelor of Science in de Computerwetenschappen
Cantor Wesley Gilliaert Oud Student
Media Killian Chrispeels Bachelor of Science in de Biologie
Hoofdverantwoordelijke Sponsoring Milan Malfait Master of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen: Cel- en Genbiotechnologie
TD-leider Utah Deforce Bachelor of Science in Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur
OSD-medewerker Nathalie Blotwijk Bachelor of Science in de Chemie
Secretaris Anke Wijgaerts Bachelor of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
Cursusdienst Nicolas Dubois Master of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
Lokaalverantwoordelijke Jean-Christophe Hondo Bachelor of Science in de Computerwetenschappen
Lokaalverantwoordelijke Nene Bernaerts Bachelor of Science in de Biologie
Job day Arnaud Botquin Master of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
Sponsorcomité Arnaud Botquin Master of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
CdS-verantwoordelijke Arnaud Botquin Master of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
Schachtentemmer Pauline Martens Bachelor of Science in de Fysica en Sterrenkunde
Nacht van de Wetenschappen Louise Vaes Bachelor of Science in de Wiskunde
Cultuur Alek Bauweraerts Bachelor of Science in de geografie
OSD-medewerker Alek Bauweraerts Bachelor of Science in de geografie
Feestleider Arthur Chomé Bachelor of Science in de Computerwetenschappen
OSD-medewerker Tori Floriano Bachelor of Science in de Fysica en Sterrenkunde
Cantor Ward Muylaert Doctoraat in de Computerwetenschappen
Cultuur Coby Poelmans Bachelor of Science in de Biologie
Feestleider Emiel Van Vooren Bachelor of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
Job day Quentin De Clerck Bachelor of Science in Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur
Feestleider Julie Truyens Bachelor of Science in de Chemie
WK Skireis Anaïs Van Malderen Bachelor of Science in de Biologie
WK Skireis Arsham Makaryan Bachelor of Science in de Fysica en Sterrenkunde
Sport Bert Van Mieghem Bachelor of Science in de Computerwetenschappen
Schachtentemmer Arne Vanheers Bachelor of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
Sport Younis Nessira Social Sciences
Wetenschapsquiz Nathlalie Blotwijk Master of Science in de Chemie
WK Weekend Benoît Dossoine Bachelor of Science in de Fysica en Sterrenkunde
Communicatie Benoît Dossoine Bachelor of Science in de Fysica en Sterrenkunde
Lokaalverantwoordelijke Nicolas Beernaert Bachelor of Science in Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur
Job day Carole Keirouz Master of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
TD-leider Logan Vanhoutte Bachelor of Science in de Biologie
Job day Alexandre Chovau Bachelor of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
Feestleider Morgane Sauwens Bachelor of Science in Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur
Sponsorcomité Thibault Hendrieckx Bachelor of Science in de Computerwetenschappen
TD-leider Yarno Merckx Bachelor of Science in de Fysica en Sterrenkunde
WK Weekend Nele Baekeland Bachelor of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
WK Weekend Veerke De Kock Bachelor of Science in de Biologie
Media Ewout Claeys Bachelor of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
TD-leider Gregory Eliaerts Bachelor of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
Schachtentemmer Kasper Brems Bachelor of Science in de Fysica en Sterrenkunde
Schachtentemmer Rani Destrijcker Master of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
Schachtentemmer Loic Peltot Bachelor of Science in de Chemie
Feestpraeses Jonathan Beck Master of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen
TD-leider Morgane Sauwers Bachelor of Science in de Biologie
TD-leider Felix Vanderleenen Bachelor of Science in de Geografie
Feestleider Tanguy Aerts Bachelor of Science in de Fysica en Sterrenkunde
Feestleider Jarne De Koster Bachelor of Science in de Computerwetenschappen
Feestleider Thibault Hendrieckx Bachelor of Science in de Computerwetenschappen
Lokaalverantwoordelijke Tanguy Aerts Bachelor of Science in de Fysica en Sterrenkunde